Home

N tandvård

Fri tandvård skåne - 2021 höjs åldersgränsen för fri

N-tandvård och F-tandvård ska registreras i Socialstyrelsens tandhälsoregister. Åtgärdskoder ska skickas via journalsystemet till Försäkringskassan som vidarebefordrar uppgifterna till tandhälsoregistret. Vid N-tandvård ska det anges vilken personkrets 1-4. Om detta är okänt ska kategori 1 anges Tandvårdskort N-tandvård. Om man uppfyller kraven för att få tandvårdsstöd får man ett gult tandvårdskort. Tandvårdskortet ska visas upp på tandkliniken. Tandläkaren kan berätta mera om vad som ingår i N-tandvårdsstödet Tandvårdsstödet kallas N-tandvård. Man kan få N-tandvård om man. har ett stort och långvarigt behov av hjälp med personlig omvårdnad; omfattas av LSS (Lagen om särskilt stöd och service) och har beslut om insats för särskilt stöd och service via LSS N-tandvård. Nödvändig tandvård och munhälsobedömning för personer med ett bestående och stort omsorgsbehov i det dagliga livet; F-tandvård. Vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning; S-tandvård. Som ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid; eFBH - Logga in Läs alltid sidan Förhandsbedömning - eFH

N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra

 1. N-tandvård. Här hitta du en översikt om N-tandvård - nödvändig tandvård och munhälsobedömning för vissa äldre och funktionshindrade. Hela regelverket hittar du på sidan Dokument och regelverk. Aktuella för tandvårdsstödet har fått ett grönt tandvårdskort som ska visas vid tandvårdsbehandling
 2. N-tandvård debiteras enligt Folktandvårdens taxa för nödvändig tandvård eller specialisttandvård. Kategorier. N-tandvård delas upp i 4 kategorier. N1: Personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för tex personer i äldreboenden, gruppboenden. N2: Personer som får hälso- och sjukvård i hemmet. N3: Personer som omfattas av LS
 3. Den lagstadgade övre åldersgränsen för fri tandvård höjdes förra året till 23 år. Västra Götalandsregionen och alla andra regioner anpassar sina regler till detta - därför ska unga vuxna inte längre ges intyg för N-tandvård redan som 20-åringar
 4. Nödvändig tandvård (N-tandvård) Intyg för nödvändig tandvård kan, enligt Socialstyrelsen, nedanstående personkrets vara berättigade till: N1: omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), N2: får varaktig och omfattande hemsjukvård
 5. KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR INOM TANDVÅRD Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet. Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan du ibland få särskild hjälp när det gäller tandvård
 6. Tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd. Det finns till för att ge ekonomiskt stöd till dig som behöver tandvård och som ett skydd mot höga kostnader
 7. N-tandvård. Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade. Ansökan om tandvårdsintyg till personer i eget boende med omfattande omvårdnadsinsatser av närstående (pdf

N-Tandvård. Uppsökande verksamhet, och nödvändig tandvård för personer med bestående och stort omsorgsbehov. Läs mer. F-Tandvård. Tandvård för personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Läs mer. S-Tandvård. Tandvård som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid. Läs me Det står i tandvårdslagen att regionerna ska erbjuda tandvårdsstöd. Stöden finns i tre former: N-tandvård Nödvändig tandvård och kostnadsfritt hembesök till personer som har ett stort och långvarigt personligt omvårdnadsbehov samt regelbunden munvårdsutbildning till omvårdnadspersonal

N-tandvård - Region Dalarn

Nödvändig tandvård för personer med ett stort

Av stöden är det främst Nödvändig tandvård och uppsökande verksamhet (N-tandvård) som berör kommunernas verksamhet. Information för kommunpersonal. I Regionens tandvårdsstöd för vuxna - Information för kommunpersonal (pdf) kan du läsa om: Vem som har rätt till N-tandvård; Tandvårdskor För N- tandvård, F-tandvård och S-tandvård betalar patienten samma avgift som för öppen hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser. Besöksavgiften räknas in i patientens vanliga högkostnadsskydd. Munhälsobedömningen är kostnadsfri återfinns även i tandhälsoregistret under N-tandvård. Men totalt sett har 3832 personer rapporterats in till tandhälsoregistret som personer som får N-tandvård. Resultat Antal personer som fått F -, N- och S-tandvård enligt Norrbottens landsting och uppgifter från THR Här kan du läsa mer om tandvårdsstöd med intyg om F-tandvård och vilka patienter som hör till den så kallade F-gruppen

AN Tandvård AB | Din tandläkare i Österbybruk - Privat tandvårdsklinik i Österbybruk. Vi erbjuder. Allmäntandvård. När det handlar om allmäntandvård utför vi alla slags basbehandlingar; från undersökningar till mer avancerad tandvård T N Tandvård AB - Org.nummer: 559228-2700. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m N-tandvård - Nödvändig tandvård ; S-tandvård - Tandvård som led i sjukdomsbehandling; F-tandvård - Tandvård vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning; Mobil tandvård; Förhandsbedömning; Patientavgifter; Ersättning för utförd vård; Hela regelverket samlat i ett dokumnet: Regelverk för Region Sörmlands tandvårdsstöd Regionens tandvårdsstöd omfattar uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård (N), tandvård som ett led i sjukdomsbehandling (S) och tandvård till personer med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning (F) Intyg behövs. För att få rätt till uppsökande och nödvändig tandvård måste man först få ett intyg. Man behöver inte själv skriva någon ansökan utan det hjälper kommunen till med. Flertalet intyg utfärdas av kommunernas omsorgspersonal men även personal inom sjukvården, hemtjänsten och psykiatrin kan bedöma omsorgsbehovet och skicka in en ansökan till Region Kronoberg

Särskilt tandvårdsstöd - NFS - Vårdgivarwebben Västra

N-tandvård - Region Bleking

 1. Manual för inloggning Manual för vårdgivare Manual för FHB-konsulter. För vårdgivare som skickar förhandsbedömningar I Symfoni för vårdgivare kan du som vårdgivare skicka elektroniska förhandsbedömningar för Nödvändig tandvård, Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling och Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, genom systemet
 2. Folktandvården Norrbotten erbjuder både allmäntandvård och specialisttandvård. Vi har också egna tandtekniska laboratorier. Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande och samarbetar med dig för att uppnå en god munhälsa och livskvalitet genom hela livet
 3. För att du ska få rätt till N-tandvård krävs ett intyg som utfärdas av behörig personal. Nödvändig tandvård All tandvårdsbehandling sker till samma avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Uppsökande verksamhet Denna består av munhälsobedömning och utbildnin

Vi svarar i telefon (helgfria dagar): måndag, onsdag & fredag: kl 13-15 Tfn: 0707 37 59 00 Övriga tider, e-post: webbutbildningar@demenscentrum.s Om man har långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, stort omvårdnadsbehov i dagliga livet eller behöver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling kan man ha rätt till tandvårdsstöd Inledande bestämmelse. 1 § Med tandvård avses i denna lag åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan. Mål för tandvården. 2 § Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Krav på tandvården. 3 § Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård

N-Tandvård - Region Norrbotte

 1. (N-tandvård) Dessa anvisningar är upprättade med grund i de diskussioner som kontinuerligt förs med andra landsting och regioner inom Sveriges Kommuner och Landsting och efter de avstämningar som skett i andra grupper. De erfarenheter vi fått under den tid reformen varit i kraft har också gett anlednin
 2. Personer i vissa utsatta grupper kan få intyg om N-tandvård och därmed rätt till årlig munhälsobedömning och nödvändig tandvård
 3. A.N Tandvård AB - Org.nummer: 556665-8703. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m
 4. TLV är en statlig myndighet som beslutar vilken tandvård, vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden
 5. 3.2 Parkinsons sjukdom (fyll i samtliga rader) ICF-kod Patienten har en svår till fullständig funktionsnedsättning eller aktivitetsbegränsning i nedanstående funktionstillstånd Ja Nej b5105 Att svälja b735 Muskeltonus (rigiditet) b760 Kontroll av viljemässiga rörelser b7651 Tremor d440 Handens finmotoriska användnin

Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer

Det finns två referenspriser för många åtgärder i referensprislistan; ett för allmäntandvård och ett för specialisttandvård. Referenspriset för specialisttandvård kan tillämpas när en patient är remitterad för behandling inom ett visst specialistområde till tandläkare med bevis om specialistkompetens inom berört specialistområde Tandvårdsstödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag. Läs här för mer information Landstinget ansvarar för det särskilda tandvårdsstödet som för närvarande består av tre delar vilka administreras av Beställarenheten för tandvård

N-tandvård; S-tandvård; Bland våra dokument hittar du regelverket för Region Blekinges tandvårdsstöd. Även dokumentet Beskrivning grupper inom F-tandvård 2019 finns här. Till sidan Dokument och regelverk. På sidan Lagar som styr hittar du information om de lagar som tandvårdsstödet i Region Blekinge bygger på Nödvändig tandvård (N) Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i en sjukdomsbehandling (S) Tandvårdsstödet regleras i Tandvårdslagen och Tandvårdsförordningen. Socialstyrelsen har också i en vägledning förtydligat hur regionernas tandvårdsstöd ska tillämpas

Vi på Tuva Care kan erbjuda uppsökande tandvård till dig som har giltigt tandvårdsintyg för N-tandvård och bor på särskilt boende i Askersunds kommun. Det innebär att vi tar med vår mobila utrustning hem till de patienter, som på grund av sjukdom eller funktionshinder, har svårt att ta sig till en tandvårdsklinik Särskilt tandvårdsstöd är en individuell rättighet som finansieras med statsbidrag och administreras via landsting och regioner. Stödet har tre delar: N-tandvård och munhälsobedömning, F-tandvård - vid vissa sjukdom eller funktionsnedsättning och S-tandvård - som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid, se nedan T N Tandvård AB - Org.nummer: 5592282700. Fördelningen i styrelsen är 66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1) . Ansvarig är Nima Naser-Ajbisheh 45 år. På Ratsit hittar du Telefonnummer Adress Årsredovisning m.m. Alltid uppdaterat

A.N Tandvård AB (556665-8703). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar Kontaktuppgifter till T N Tandvård AB VÄXJÖ, adress, telefonnummer, se information om företaget

Om man har vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver man ofta mer tandvård än andra. Man kan ha rätt till viss tandvård för samma kostnad som för sjukvård. Den tandvården ingår då i högkostnadsskyddet

Du väljer själv vilken tandläkare eller tandhygienist du ska gå till. Du kan gå till en av Folktandvårdens kliniker eller en privat tandvårdsklinik Kod Åtgärd S-tandvård F-tandvård N-tandvård S-tandvård F-tandvård N-tandvård 123 Röntgenundersökning, helstatus 877 kr 1 052 kr 1 472 kr 1 766 kr 124 Panoramaröntgenundersökning 567 kr 668 kr 995 kr 1 380 kr 125 Röntgenundersökning, extraoral 557 kr 668 kr 1 150 kr 1 380 kr 126 Röntgenundersökning, omfattande 1 071 kr 1 285 kr 1 949 kr 2 339 k

Mer information och tillämpning av N-tandvård, F-tandvård, S-tandvård, finns på 1177.se välj fakta och råd, samt sidan Tänder tema. Det finns även länkar till vårdinformation på 28 språk. Övrig tandvård som regionen ansvarar för: Asylsökande Barn under 18 år ska erbjudas samma hälso- och sjukvård och tandvård so A.N Tandvård AB,556665-8703 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, styrelse, Status, adress mm för A.N Tandvård A Vid vissa sjukdomstillstånd, sjukdomar och funktionsnedsättningar, och vid ett stort och bestående omsorgsbehov finns genom Region Skånes Tandvårdsstöd möjlighet till ytterligare tandvårdsstöd Nödvändig tandvård, tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och tandvård som led i sjukdomsbehandling

Kurskatalog våren 2018

Tandvårdsstöden - Internetodontolog

A.N Tandvård AB. 10 likes · 1 talking about this · 8 were here. Den lilla tandkliniken med dom stora möjligheterna. Hjärtligt välkomna! Kod Åtgärd S-tandvård F-tandvård N-tandvård S-tandvård F-tandvård N-tandvård 123 Röntgenundersökning, helstatus 861 kr 1 033 kr 1 449 kr 1 739 kr 124 Panoramaröntgenundersökning 557 kr 668 kr 978 kr 1 174 kr 125 Röntgenundersökning, extraoral 546 kr 655 kr 1 139 kr 1 367 kr 126 Röntgenundersökning, omfattande 1 055 kr 1 266 kr 1 926 kr 2 311 k för intyg om N-tandvård vid privat ansökan remn 2 Psykiskt]kognitivt a) Kognitivt funktionshin&r b) verklighetsuppfattning c) Minnesstömingar d) Bristande sjukdomsinsikt e) Har god manfföwaltare f) Planerar och gencrnför dagliga aktiviteter Sammanfattande beskrivning 3 Stödinsatser a) Hemtjánst b) Hemsjukvård c) Stöd av annan perso Nödvändig tandvård (N-tandvård) är den tandvård som krävs för att patienten ska kunna äta. Om patienten inte klarar en omfattande tandbehandling ska behandlingen i stället motverka smärta och obehag

Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet

Video: Tandvårdsstöd - Försäkringskassa

Region Västernorrland - N-tandvår

Tandvård inom hälso- och sjukvården - Region Norrbotte

En tandvård för alla skåningar. Folktandvården Skåne är Skånes största tandvårdsföretag med över en miljon besök varje år. Vi är summan av ytterst professionella medarbetare som varje dag - tillsammans - strävar efter att du och alla andra skåningar ska ha noll hål och en miljon leenden Region Östergötlands viktigaste uppdrag är att erbjuda invånarna i Östergötland en bra hälso- och sjukvård, där även tandvård ingår. Inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland också ett region- och riksansvar Personer med stort och omfattande behov av personlig omvårdnad har rätt till intyg om N-tandvård. Det innebär att en munhälsobedömning ska göras i bostaden utan kostnad. Mumhälsobedömningen ersätter inte undersökning hos tandvården, men man får individuellt anpassade råd om mun och tandhälsa, samt rekommendation att söka tandvård vid behov Information om Socialstyrelsens statsbidrag, och e-tjänsten för att ansöka om statsbidrag. För dig som vill ansöka om statsbidrag och företräder en organisation, länsstyrelse, kommun eller region och vill ansöka om statsbidrag

N Tandvård som led i kortvarig sjukdoms-behandling S Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funk-tionsnedsättning F I Sverige har alla barn och unga fri tandvård och för alla vuxna finns ett allmänt tand-vårdsbidrag. Dessutom finns ett antal stöd riktade till specifika målgrupper, till exempe Region Halland arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och främja en hållbar utveckling i regionen. Vår vision är att göra Halland till den bästa livsplatsen Förtydligande gällande patientavgifter inom hälso- och sjukvård samt viss tandvård för dig som är 85 år och äldre

Vi kan berätta mera om vad som ingår i N-tandvård. F-tandvård (långvarig sjukdom och funktionshinder) Gäller dig som har stora svårigheter att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling p g a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Följande sjukdomar och funktionshinder kan ge rätt till F-tandvård A.n Tandvård Ab Parkvägen 7 i Österbybruk, ☎ Telefon 0295-200 60 med ⌚ Öppettider och Ruttväglednin Skillnad mellan N-tandvård och F-tandvård. Behandlingsstrategier inklusive debitering och administrativa rutiner. Äldres tänder i dina händer (2 timmar) Den demografiska utvecklingen med fler äldre i vårt samhälle, där allt fler äldre har egna tänder: Riskbedömning, vårdambitionsnivåer, terapiplanering, behandling och uppföljning Region Västmanland är till för dig som bor i Västmanland - vi verkar för att du ska kunna bo, arbeta, leva, utvecklas och trivas här Pris & abonnemang. Tandvård är avgiftsfri för barn och unga vuxna till och med den sista december det år du fyller 23 år. Billigare tandvård med tandvårdsstöde

Tandvård för särskilda grupper - Region Värmland vårdgivarweb

Nödvändig Tandvård N-tandvård 2021-01-15: Regionens tandvårdsstöd för vissa sjuka och personer med funktionsnedsättning: Tandvård som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid S-tandvård 2021-01-15: Tandvård som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid S-tandvård 2021-01-15 Ändringsexempla På Folktandvården i Region Jönköpings län arbetar tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor på 26 allmäntandvårdskliniker spridda på 22 orter i länet. Vi erbjuder också specialisttandvård. Här har vi samlat kontaktuppgifter till alla folktandvårdskliniker i Jönköpings län så att du kan boka tid, ändra tid eller avboka din tid på ett smidigt sätt För utförd reparativ vård gäller 1 års garanti inom F- och N-tandvård och inom S-tandvård gäller 2 års garanti. Garantier utöver vårdgivarens garanti för S1, S2, S3 finns inte. Om nytt behandlingsbehov uppkommer grundat på tidigare diagnos kan ny bedömningsansökan insändas för nytt beslut

Huntingtons sjukdom Det här är texten ur Munvårdsprogrammet för personer med Huntingtons sjukdom. Vi på Mun-H-Center har tillsammans med specialistkliniken för sjukhustandvård oral medicin, Odontologen i Göteborg, under många års tid samlat kunskap och erfarenheter kring kliniskt omhändertagande av patienter med Huntingtons sjukdom. I den här skriften har vi samlat de viktigaste. Här loggar du in på Kvalitetsfabriken. Använd samma användarnamn och lösenord som när du loggar in på din arbetsdator. Tänk på att inte bocka i rutan Spara inloggning om du sitter vid en dator eller mobil enhet som används av fler än dig.. Har du problem att logga in Datum: 2018-01-11 Identifierare:72417 Handläggare: Gunnel Håkansson,Kundvalsenheten 1. Mål, strategier och föreskrifter för tandvården för barn och unga vuxna, Region Kronoberg Tandvården för barn och unga vuxna följer de övergripande målen som finn För N- tandvård gäller taxa för Nödvändig tandvård som är ca 25 % högre än Folktandvårdens allmäntand-Sida 2 (64) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP657-498130712-151 10.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 2021-01. Nödvändig tandvård (N-tandvård) är den tandvård som krävs för att du ska kunna äta. Om du inte klarar en omfattande tandbehandling ska behandlingen i stället motverka smärta och obehag. När det gäller nödvändig tandvård får du ett tandvårdsstödsintyg som ger rätt till besök hos valfri tandläkare eller tandhygienist

A N Tandvård är den enda som arbetar med tandvård inom tandvårdsförsäkring i Österbybruk. Kvalité på tandvården men äve priset trots en tandvårdsförsäkring kan variera mellan på tandvårdsmottagningarna och därför bör du kontrollera med fler tandläkare som erbjuder tandvården du behöver inom tandvårdsförsäkringen i Uppsala län där Österbybruk ligger Tandvårdsstödsintyg söks hos biståndshandläggaren på kommunen (N-tandvård). Vid svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandläkarbehandlingar på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom kan patienten ha rätt till ersättning Folktandvården Tierp, Tierp, Liljevägen 2, Öppettider, Tandläkare, Tandvård, Tandtekniska Laboratorier, Post, Tandhygienister, Tandtekniker, Landstin N-tandvård - nödvändig tandvård och munhälsobedömning för personer med ett bestående och stort omsorgsbehov F-tandvård - vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning S-tandvård - som led i sjukdomsbehandling under begränsad ti Föreskrifter i hslf-fs HSLF-FS 2017:37: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälsooch sjukvårde

A.n Tandvård AB i Månskensvägen 43 , 74335 Storvreta med telefonnummer: +4629520060, adress och interaktiv stadskarta. Rin För oss på Folktandvården Stockholm är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19 A.N Tandvård AB 556665-8703 (Österbybruk) Översikt Telefonnummer Adresser Styrelse och koncern Verklig huvudman Nyckeltal Kreditupplysning Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil N-tandvård Nödvändig tandvård ska erbjudas dem som omfattas av personkretsen för uppsökande verksamhet. Detta gäller oavsett om patienten tackat ja eller nej till munhälsobedömning. Tandvårdsstödsintyg krävs. S-tandvård Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid, ska erbjudas dem som har behov av detta

Tandvårdshuset Norby, Uppsala, Sweden. 130 likes · 1 talking about this · 107 were here. Vår praktikfilosofi är att ge dig Trygg Tandvård där du som patient ska vara i centrum. Du kan känna dig säker.. A.N Tandvård AB PARKVÄGEN 7 748 31 Österbybruk Visa fler bolag på denna adress Anmärkningskontroll Kreditupplysning med viktig information: Företaget har minst ett av följande: Anmärkning Kontrollerat 2021-04-12 Bolagsinformation Org.nummer: 556665-8703: Verkställande direktör: Nabil Alsyndgar Om N-tandvård beviljas får patienten ett brev som beskriver vad som ingår samt att man skall kunna styrka sin identitet. Patienten skall informera tandvården att N-tandvård är beviljad. Det underlättar för tandvården om patienten har brevet eller en kopia med sig till tandkliniken. Gamla intyg finns kvar men det kommer inte att göras nya

Vad kostar tandvård? - 1177 Vårdguide

Tuva Care besöker patienterna i deras hem men alla är också välkomna att besöka oss på Smedjegränd 3 i Askersund där vi delar lokaler med Askersundstandläkarna Resultat för Tandvård i Gimo ; kundrecensioner, priser, kontaktuppgifter, och öppettider för företag från Gimo med Tandvård nyckelord

Tandvårdsstöd - översikt och riktlinjer, Fakta kliniskt

Sundsvalls kommun har överenskommelse med Landstinget Västernorrland kring uppsökande tandvård (N-tandvård). Det betyder att kommunens personal hjälper till att hitta de som har rätt till landstingets tandvårdstöd och nödvändig tandvård samt tillsammans med Folktandvården planera och genomföra munhälsobedömningar Kontaktuppgifter till 0760247345, telefonnummer, adress och kontaktuppgifter. Din sökning på 0760247345 gav 1 personer och du har nått slutet av listan. 0760247345 gav 1 personer och du har nått slutet av listan

 • Äggkläckningsmaskin billig.
 • Tarifvertrag Elektrohandwerk Entgeltgruppen.
 • Tack studentkort.
 • Ncbi purpose.
 • Spanska n.
 • Faktisk vikt Husvagn.
 • Kunst Bilder kaufen.
 • Plastbelag hajk.
 • Överdödlighet Sverige 2020.
 • Cómo quedó el América.
 • Ruby O Fee Freund.
 • Arbetskorgar för personlyft.
 • Ringsignaler iPhone.
 • Texteffekter Photoshop.
 • Emma Nors.
 • Sportkurse Gysenberg Herne.
 • Schriftsteller ohne Abitur.
 • American Express Twitter.
 • Shimano Deore 12 speed.
 • APSIS One login.
 • Imágenes de punk.
 • Verket lunch.
 • Mani Mondgott.
 • 450 Euro Job Steuern Arbeitgeber.
 • OVK prov.
 • Netflix tagger job.
 • AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa.
 • Vad är tremor.
 • Lynk Crunchbase.
 • X ray physics.
 • MTG Lair of Behemoths spoilers.
 • Krossa läkemedel Skåne.
 • Lowrance Hook2 4x recension.
 • Vem betalar bärgning.
 • Spongebob Ausmalbilder gratis.
 • Kutschfahrt Herrenchiemsee preise.
 • Max storlek Outlook.
 • Kapten Kroks skepp namn.
 • Babben Larsson familj.
 • Tips på personlig registreringsskylt.
 • Smurfarna 4.