Home

Socialstyrelsen e tjänst

E-tjänsten för att söka statsbidrag - Socialstyrelse

E-tjänst. På den här webbplatsen kan du läsa om de olika statsbidrag som finns och se vilka som är öppna för ansökan. Webbplatsen innehåller också en e-tjänst för att ansöka om statsbidrag. Läs mer och ansök. Senast uppdaterad: 2019-05-24. Publicerad: 2018-10-15 dig i Socialstyrelsens e -tjänst för statsbidrag. Detta innebär att den du ger fullmakt till (fullmaktstagaren) får rätt att ansöka om statsbidrag och sedan kommunicera med myndigheten för organisationens räkning. Fullmakten gäller för de statsbidrag som Socialstyrelsen administrerar Information om Socialstyrelsens statsbidrag, och e-tjänsten för att ansöka om statsbidrag. För dig som vill ansöka om statsbidrag och företräder en organisation, länsstyrelse, kommun eller region och vill ansöka om statsbidrag

Här kan du ansöka om intyg om legitimation och andra intyg, antingen via vår e-tjänst eller via webbformulär Där framgår även om statsbidraget ska sökas via e-tjänst eller blankett. Där hittar du också anvisningar och vilka uppgifter som organisationen behöver skicka med. Försök om möjligt att ha alla nödvändiga uppgifter till hands innan ansökan eller rekvisitionen påbörjas i e-tjänsten På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Läs mer och ansök. Senast uppdaterad: 2019-08-29 Mobilappar, digital nattillsyn och andra tekniska lösningar har blivit allt vanligare inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Men i många kommuner rör det sig fortfarande om pilotsatsningar. Det visar Socialstyrelsens årliga kartläggning av e-hälsa och välfärdsteknik

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas till och med den 31 december 2021. Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis: Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud Socialstyrelsens termbank Termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss till kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer

Om du har ansökt i vår e-tjänst får du beslutet i e-tjänsten. Du får ett mejl från oss när ditt beslut är klart. Om du har ansökt på papper får du beslutet i första hand via mejl. Men om du inte har fyllt i din mejladress i ansökningsblanketten, så skickar vi beslutet med vanlig post

Ansök via e-tjänst Logga in med e-legitimation Foreign eID Vi kommer att göra en kontroll mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) när du har loggat in för att ansöka Logga in och gör din beställning via vår e-tjänst. När du skickat in din beställning. Här beskriver vi handläggningen av din beställning. Registerservice@socialstyrelsen.se 075-247 30 00. Telefontid Måndag 9-11 Torsdag 9-11. Följ oss. Registerservice på LinkedIn. nya föreskrifter och en e-tjänst för elektronisk inrapportering lanserades. E-tjänsten ska minska den felrapportering som tidigare förekommit, och effektivisera registreringen av avlidna hos Skatteverket och förbättra kvali-teten på dödsorsaksstatistiken. Blanketterna nås via Socialstyrelsens webbplats: Lämna uppgifter till döds Den här webbplatsen innehåller information om hur du kan beställa data och statistik från Socialstyrelsens register. Webbplatsen innehåller också en e-tjänst för att göra beställningen av data och statistik Stäng Tack för din medverkan Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen

Ny e-tjänst. En ny e-tjänst gör det enklare att fylla i de uppgifter Registerservice behöver för att effektivt kunna handlägga ett ärende och därmed ge kortare handläggningstid. Läs mer på Registerservice webbplats eller kontakta dem via registerservice@socialstyrelsen.se eller följ Registerservice på LinkedIn. Relaterat innehåll Första oktober lanserar Socialtjänsten en ny e-tjänst. Det gör det snabbare och enklare för medborgare och tjänstepersoner att göra en orosanmälan om man misstänker att någon far illa

Nytt på familjehemssidan | boden

E-tjänst för dödsbevis och dödsorsaksintyg på Socialstyrelsens hemsida; Ansökningar och intyg till Socialstyrelsen. Intyg över godkänd klinisk tjänstgöring (för ST-läkare 5 Kan man få närståendepenning om man har en skröplig gammal farbror som behöver hjälp vid läkarbesök dödsorsaksintyg Ansök om försörjningsstöd E-tjänst. Socialstyrelsen. Riksnormen för försörjningsstöd. Arbetsförmedlingen platsbanken. Försäkringskassan. Stöd till arbetssökande. Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter. Försörjningsstöd, överklagan. Dokument. Information försörjningsstöd. Handlingar att lämna in vid. Omkring 30 procent av alla personer över 70 år riskerar att bli undernärda enligt Socialstyrelsen rapport Näring för god vård och omsorg. Nollvision undernäring är en e-tjänst för att förenkla arbetet för medarbetare och anhöriga inom vården och omsorgen av äldre Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst och omfattar merkostnader vad gäller hälso- och sjukvård och socialtjänst som rör äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Vad som klassificeras som merkostnader finns reglerat i förordningen (2020:193) och omfattar

Socialstyrelsens e-tjänst för registerbeställning

Ansökan görs i vår e-tjänst. Läs mer om vår e-tjänst och att bli ombud här. Kontrollera vem som är ombud för er region/kommun. Ombudet kan bjuda in flera som representanter. Läs mer om behörigheterna här. Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 30 april 2021 via Socialstyrelsens e-tjänst. Med vänlig hälsnin E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020 hos Socialstyrelsen. Ofta har en e-tjänst en onödigt hög legitimeringsnivå och riskerar att stänga ute vissa användare. Utgå från e-tjänstens säkerhetsnivå och sätt motsvarande nivå på legitimeringen för den

Ny e-tjänst Legitimation senast två veckor efter examen. En ny e-tjänst hos Socialstyrelsen har gjort att problemen med de långa väntetiderna har försvunnit. För den som tar sin yrkesexamen i Sverige tar det nu max två veckor att få legitimationen E-tjänst för dödsbevis finns på socialstyrelsens hemsida. Om denna e-tjänst används ska dödsbeviset skannas in i patient-journalen. Under kommande år förväntas en Dödsorsaksintyg Dödsorsaksintyg är ett intyg som beskriver orsaken till dödsfallet E-förvaltning och e-tjänster bra i krisen. apr 2,. På Socialstyrelsens hemsida kan du göra en provberäkning för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Klicka vidare på länken nedan för att komma dit: Om du inte har tillgång till ditt beslutsbrev finns det i vår e-tjänst,. Läs allmän information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd på socialstyrelsens webbplats. Ansöker du via e-tjänst bokar du en av de lediga tiderna som finns i e-tjänsten. Söker du via blankett kommer en handläggare att kontakta dig för att boka en tid

Lämna uppgifter till dödsorsaksregistret - Socialstyrelse

 1. E-tjänst. Frågor och svar om ej verkställda beslut. Förteckning över barn i familjehem. Frågorna baseras på 13, 14 och 15 §§ i Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Klaga på vården. 2019-05-06
 2. Alla kan någon gång hamna i en situation som gör att man behöver ekonomisk hjälp. Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd (det som tidigare kallades för socialbidrag) hos socialtjänstens Stöd- och försörjningsenhet. Tillsammans med dina andra inkomster ska försörjningsstödet täcka kostnaderna för bland annat hyra, el, mat.
 3. E-tjänst för dödsorsaksintyg finns. på socialstyrelsens hemsida. Skickas senast tre veckor efter ddsbevisets utfärdande till: Socialstyrelsen Ddsorsaksstatistiken 106 30 Stockholm . Dödsorsaksintyg finns att ladda. ner elektroniskt på. www.socialstyrelsen.se . 1.6. Ddsorsaksintyg Ddsorsaksintyg är ett intyg som beskriver orsaken till.
 4. Mina sidor - e-tjänst för dig med försörjningsstöd. När du ansökt om försörjningsstöd kan du följa ditt ärende på en dator, mobiltelefon eller surfplatta via e-tjänsten Mina sidor. Logga in på Mina Sidor. På Mina Sidor kan du se: När din ansökan är mottagen. Hur vår beräkning av din ekonomi ser u
 5. För att du enkelt ska kunna anmäla verklig huvudman, har vi en e-tjänst. Det finns även en e-tjänst där du kan söka i registret. Statistik om företag och föreningar. Sök statistik om företag och föreningar i Sverige, utifrån geografiska områden och tidsperioder

Första oktober lanserar Socialtjänsten en ny e-tjänst. Det gör det snabbare och enklare för medborgare och tjänstepersoner att göra en orosanmälan om man misstänker att någon far illa Du ansöker om ekonomiskt bistånd via kommunens e-tjänst. För att kunna ansöka via e-tjänsten krävs att du och en eventuell medsökande har en e-legitimation, till exempel mobilt bank-ID. På www.e-legitimation.se finns utförlig information om hur du skaffar dig e-legitimation. Gör din ansöka På Socialstyrelsens hemsida kan du ansöka via e-tjänst eller genom att skriva ut en ansökningsblankett.. De här handlingarna behöver du skicka med: - Kopia på examensbevis (finns på www.antagning.se) - Intyg om ev relevant vidareutbildning - Tjänstgöringsintyg som visar din anställningstid, tjänstetitel, tjänstgöringsgrad och att du arbetat inom hälso- och sjukvården

Kontakta oss - Socialstyrelse

E-tjänst för registerbeställning https://bestalladata.socialstyrelsen.se/ 2020-12-04 Filformat, format på variabler Socialstyrelsen SCB Kvalitets-register. Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg Beställare Socialstyrelsen Personnummer Beställarens egna data Löpnumme Ansökan. Ansökan om ekonomiskt bistånd görs digitalt, både för nya sökande och för återansökan. Ansökan görs i Forshaga kommuns e-tjänst för ansökan om ekonomiskt biståd, som du hittar i e-tjänsteportalen.Du hittar mer information om hur det går till i e-tjänsten E-tjänst för att söka ekonomiskt bistånd E-tjänsten innebär snabb återkoppling, så fort det händer något i ditt ärende får du veta det via ett SMS. Du söker och följer dit ärende på Mina sidor

Statsbidrag - Socialstyrelse

Sedan 2015 finns en e-tjänst för dödsbevis och dödsorsaksintyg som Socialstyrelsen har utvecklat tillsammans med Skatteverket. Denna e-tjänst visar hjälptexter när man sveper pekaren över olika rubri­ker och varnar om till exempel »olyckshändelse« är ikryssad och tvingar användaren att fylla i fritextrutan med beskrivning av händelseförloppet E-tjänst lex Maria hos IVO. Webbutbildning - Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Avsnitt #17 av Socialstyrelsens podd På djupet. Lyssna på podd om säkerhetskulturens betydelse Varje år drabbas runt 100 000 människor av vårdskador Offentliga e-tjänster ingår i e-förvaltning, och har av Verket för förvaltningsutveckling (Verva) definierats som en service som medborgare och företag kan använda för att uträtta olika ärenden som de har hos en offentlig myndighet.Denna service tillhandahålls som en elektronisk tjänst och erhålls till exempel med hjälp av en dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice

Bild 2: Socialstyrelsens e-tjänst för att ansöka om svensk yrkeslegitimation Sundsvalls kommun - ansöka om skolskjuts för elever med specialbehov Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har cirka 100 000 invånare. Kom - munen ingår i ett nätverk tillsammans med fem andra kommuner i länet som gemen På Socialstyrelsens webbplats kan du få svar på frågor om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. Där kan du också göra en förenklad provberäkning av försörjningsstöd för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. E-tjänst för ansökan om försörjningsstöd Elektroniska tjänster eller eTjänster är tjänster som produceras och konsumeras i ett elektroniskt medium. Exempel på typiska e-tjänster är Blocket, E-deklaration via SMS eller IP-telefoni via Skype.. Den allt mer spridda användningen av mobiltelefoner, handdatorer, persondatorer och Internet innebär att företeelser som t.ex. beskrivs med termen eTjänst blir allt vanligare

Ny e-tjänst för orosanmälan. Den 19/1 lanserade individ- och familjeomsorgen (socialtjänsten) en ny e-tjänst. Socialstyrelsen rekommenderar att alla som misstänker att ett barn eller ungdom far illa ska anmäla det till individ- och familjeomsorgen i sin kommun Socialstyrelsens e-tjänst för dödsbevis och dödsorsaksintyg. Intygen får även utfärdas och lämnas på blanketterna Dödsbevis (bilaga 3) respektive Dödsorsaksintyg (bilaga 4). Vid polisanmälan . ska blanketten för dödsbevis alltid användas. Uppgifterna i webbformulären för dödsbevis respektive dödsor Om Socialstyrelsens verktyg för provberäkning. Du kan själv göra en ungefärlig beräkning av om din ekonomi ligger på en nivå som ger rätt till ekonomiskt bistånd. Använd socialstyrelsens verktyg för provberäkning. Men tänk på att beräkningen inte är ett slutgiltigt besked,. Alla i Uppvidinge kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att den som bor i Uppvidinge och inte kan försörja sig och sin eventuella familj har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd och rätt att få ett beslut oavsett om det är ett bifall eller avslag Beräkna underhålls­bidrag. Beräkningsverktyg Tar ca 15 min. För vem? Verktyget är till för föräldrar som gemensamt vill räkna ut underhåll för gemensamma barn som bor mest hos den ena föräldern

Socialstyrelsen - Statsbidrag inom folkhälsa, hälso- och

 1. SOCIALSTYRELSEN 2020-02-06 Dnr 9.2-657/2020 2(3) När kan ni använda medlen Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2020 och de kan användas till och med den 31 december 2020. Hur får ni del av medlen Medlen till kommuner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Social-styrelsen. Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst
 2. Socialstyrelsen - mer information om riksnormen Utöver riksnormen beräknas ekonomiskt bistånd utifrån dina kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 3. Socialstyrelsens webbsida om ekonmiskt bistånd Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun! Kontakta oss. Telefon 040-625 60 00 E-tjänst Kontakt Burlöv.

Start - Legitimatio

 1. Här får du hjälp att hitta rätt personbevis för ditt ärende. Vissa personbevis kan du skriva ut själv, andra behöver du beställa hem med posten
 2. Försörjningsstöd 0651-180 00 (växel) Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag, kl. 13.15-14.00. Enhetschef försörjnings­stöd Lennart Diamant 0651-180 97 lennart.diamant@ljusdal.s
 3. På sidan Provberäkning på Socialstyrelsens hemsida kan du göra en förenklad beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Resultatet av provberäkningen är ingen garanti för att du kan, eller inte kan, få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte i provberäknings-systemet
 4. E-tjänst för gymnasiet. Inackorderingsbidrag. Information om hämtlunch. Resebidrag. Studiebidrag. Ullvigymnasiet. Val och antagning. Grundsärskola, gymnasiesärskola och Lärvux Visa eller göm underssidor till Grundsärskola, gymnasiesärskola och Lärvux. Grundsärskola och träningsskola

Om statsbidrag - Socialstyrelse

 1. Socialstyrelsen; Kontakt. Hudiksvalls kommun Trädgårdsgatan 4 824 80 Hudiksvall. 0650-190 00 servicecenter@hudiksvall.se. Vision. Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050
 2. Samarbetssamtal är ett erbjudande till separerade föräldrar eller föräldrar som står inför en separation. Samtalen är strukturerade, utgår från barnets behov av båda sina föräldrar och syftar till att hjälpa föräldrarna att komma överens när det gäller vårdnad, boende, umgänge och/eller barns försörjning
 3. E-tjänst. Blankett. Favorit. Grundstöd, ansökningstid 1 januari - 28 februari Till e-tjänsten. Synpunkter E-tjänst. Blankett. Favorit. Ett bättre Helsingborg - anmäl fel och lämna synpunkter Till e-tjänsten. Äldre, funktionsnedsättning och anhörigstöd.
 4. Frågor och svar finns på Socialstyrelsens webbplats. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Så ansöker du om ekonomiskt bistånd. Har du ett pågående ärende? Här kan du som har ett pågående ärende göra din återansökan via vår e-tjänst: E-tjänst återansökan

Legitimation och specialistkompetens - Socialstyrelse

E-tjänst för klagomål på socialtjänsten . Upplysningstjänst för privatpersoner. Vi svarar på frågor och du kan informera oss anonymt om missförhållanden inom vården och inom socialtjänstens verksamheter - som har hänt eller riskerar att hända Socialstyrelsen har mer information anmälningsskyldighet: Socialstyrelsen: Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn. Anmäl till Socialförvaltningen Via e-tjänst. Vår e-tjänst tillåter dig att välja om du vill vara anonym och är även utformad för att förenkla för dig som är anmälningsskyldig

SOCIALSTYRELSEN När kan ni använda medlen 2020-02-06 Dnr 9.2-657/2020 2(3) Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2020 och de kan användas till och med den 31 december 2020. Hur får ni del av medlen Medlen till kommuner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Social- styrelsen. Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst Ljusdals kommun 827 80 Ljusdal. Växel: 0651-180 00 Fax: 0651-183 77. E-post: kommun@ljusdal.se Org. nr: 212000-232 Denna e-tjänst har 4 steg. Villkor vid beställning av Tillfällig vistelse -Insatser i enlighet med Socialtjänstlagen, SoL eller Socialstyrelsens föreskrifter. Tänk på att insatserna kan behöva anpassas till omgivningen och miljön där de ska utföras, både

Anmälan av huvudrapportör i e-tjänst för anmälan av ej verkställda beslut (pdf, öppnas i nytt fönster) Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL (pdf, öppnas i nytt fönster). Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS (pdf, öppnas i nytt fönster E-tjänst för dödsbevis och dödsorsaksintyg Många uppgiftslämnare har till Socialstyrelsen och Skatteverket framfört att de vill kunna utfärda och skicka dödsbevis och dödsorsaksintyg till Skatteverket respektive Socialstyrelsen på elektronisk väg. Socialstyrelsen vill därför, tillsammans me Verktyget är till för föräldrar som tillsammans vill räkna ut ett rättvist underhåll för gemensamma barn som bor mest hos den ena föräldern

Digitalisering ger ökad effektivitet - Socialstyrelse

Socialstyrelsen har publicerat resultatet av den nationella hemlöshetskartläggningen, som de genomför vart sjätte år. Jämfört med 2011 har Helsingborg mer än halverat sin totala hemlöshet, medan den akuta hemlösheten är kvar på ungefär samma nivå. Kartläggningen gjordes under en vecka i april 2017 Socialstyrelsens definition. IT. IT är en förkortning för informationsteknik som är ett samlingsbegrepp för teknik som används för information och kommunikation. Digitisering. Processen där analog information förs över till digitalt format. E-tjänst. Finns ingen enhetlig definition på e-tjänst,. FamiljehemSverige är en nationell e-tjänst som förenklar kommunernas arbete som rör rekrytering av familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj. FamiljehemSverige är en användarvänlig och säker plattform där de som är intresserade av att bli familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj kan öka kunskapen om vad respektive uppdrag innebär samt fylla i intresseanmälan.

Här kan du beställa data och statistik via vår e-tjänst. Du behöver ha BankID för att kunna logga in och beställa. Information om hur du skaffar BankID hittar du här. Beställ data och statistik Lorem ipsum exe Lorem ipsum dolor Lorem ipsum Om e-tjänster Info om press här inkl kontaktinformation tel: 00 00 00 00 Press 070-000 00 0 Ansök om ekonomiskt bistånd Här kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, i vardagligt tal kallat försörjningsstöd eller socialbidrag. Du ansöker digitalt om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst som du når dygnet runt från din mobil, surfplatta eller dator

För att ansöka om ekonomiskt bistånd, måste du ta kontakt med socialkontoret i stadsdelen där du bor. När du har bokat in en tid får du ansökningsblanketter och information om vilka handlingar du måste lämna in tillsammans med din ansökan På socialstyrelsen hemsida kan du göra en provberäkning för att se om du kan ha rätt till försörjningsstöd och hur mycket pengar du i så fall kan få. Vem kan få Du kan ansöka om försörjningsstöd digitalt i en e-tjänst om du har en e-legitimation,. De metoder vi använder i missbruksvården utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Vi använder främst metoderna Motiverande samtal (MI), Återfallsprevention (Återfallsprevention) och Acceptance Commitment Therapy (ACT)

Du som arbetar som familjehemssekreterare, socialsekreterare eller chef hittar på dessa sidor information som rör ersättningar, arvode och villkor vid familjehemsvård och handläggningen av detta. Du kan också få rådgivning kring familjehemsvård från SKR Selfpoint är en webbaserad och mobilanpassad digitaliseringsplattform. Med Selfpoint skapar du e-tjänster och styr hela processen från formulär till handläggning och statistik Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis ; 2011 fanns det 4 500 akut hemlösa i Sverige. 2017 var det 5 935 personer - en ökning med nästan 32 procent, enligt Socialstyrelsens hemlöshetsrapport. Ett välfärdssamhälle i förfall

På Socialstyrelsens hemsida finns ett formulär för provberäkning av försörjningsstöd. Du kan inte göra ansökan via E-tjänst om du är ett nybesök. Dina rättigheter när du söker försörjningsstöd. Du har rätt att få din ansökan prövad av socialtjänsten En organisation som ska ansöka om eller rekvirera statsbidrag i Socialstyrelsens e-tjänst måste först utse en person som har det högsta ansvaret för ansökan, ett så kallat ombud. Innan en person kan bli ombud måste hen göra en ombudsansökan i e-tjänsten Hitta information om Socialstyrelsen. Adress: Rålambsvägen 3,. Den e-tjänst som ökat mest är möjligheten att ansöka om ekonomiskt bistånd. Mellan 2016 och 2020 har andelen kommuner som tar emot ansökningar om ekonomiskt bistånd digitalt stigit från 8 till 40 procent. Socialstyrelsens årliga kartläggning visar att digitaliseringen i kommunerna ökar. Du kan ansöka om ekonomist bistånd digitalt via vår e-tjänst. Du kan också provräkna hur mycket ekonomiskt bistånd du kan få, med hjälp av socialstyrelsens provräkning av försörjningsstöd e-tjänst. Om du ansöker via blankett lämnar du in dina underlag i receptionen, eller brevlådan utanför, på Tegelängsgatan 19 A. Jag missade att skicka in ett underlag. Beräkna om du kan få ekonomiskt bistånd på socialstyrelsen.se. Dina rättigheter och skyldigheter

Webbtidbokning - en e-tjänst som skapar nyttaWebbutbildning om e-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänstenSnabbspår till legitimation för svenskutbildadeVad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Sociala insatser i utsatta områden - Socialstyrelse

Källa: Socialstyrelsen, E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna (2020) Uppföljningsområde: A - Behov och användning av e-hälsa Målområde: Digitala tjänster som underlättar individens kontakter och informationsinhämtning Indikator: Andel kommuner som har minst en e-tjänst inom socialtjänsten Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2020 och de kan användas till och med den 31 december 2020. Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis: Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombu Anmälan av huvudrapportör i e-tjänst för anmälan av ej verkställda beslut (pdf, öppnas i nytt fönster) Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL (pdf, öppnas i nytt fönster) E-tjänst - Socialtjänstens Säkra e-brevlåda. Genom denna Säkra e-brevlåda kan du registrera ditt ärende till socialtjänsten i Trollhättans Stad gällande exempelvis oro för barn eller vuxen, faderskap/föräldraskap

Gröna beviset är en kommande kostnadsfri e-tjänst där du kan hämta ut ett digitalt bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Den tekniska infrastrukturen ska vara klar till den 1 juni 2021. Datum för när Gröna beviset öppnar är ännu inte bestämt eftersom arbete med regelverket för vaccinationsbevis pågår De elektorniska tjänsterna kräver att du loggar in med e-legitimation. Den är din elektroniska identitet som bekräftar för systemet att du är du Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt enligt de villkor som anges i socialtjänstlagen 4 kap. 1 och 3 §§.. I första hand har den enskilde ansvar för sin försörjning genom inkomst av arbete och genom inkomst av de generella. E-tjänst. Blankett. Anmälan enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen om oro vid misstanke eller kännedom om att barn far illa (Socialstyrelsen.se) Till e-tjänsten. Synpunkter Till e-tjänsten. Överförmyndarverksamhet E-tjänst. Blankett. Års-/Sluträkning för God man, Förvaltare eller. Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst och ska ske senast den 30 september 2020. Endast en rekvirering per region. Följ punkterna nedan stegvis: Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli

E-tjänst för orosanmälan för dig som jobbar med barn och unga. Nu finns en e-tjänst för att förenkla för dig som i din yrkesroll ska göra en orosanmälan. Med e-tjänsten blir anmälan även mer rättssäker och det blir mindre utrymme för missförstånd Timrå kommun lanserar en e-tjänst för att anmäla osund kommunal konkurrens. Upphandlingsstrategen Stefan Eriksson tror inte på någon anstormning av anmälningar, men lyfter fram tjänstens symbolvärde. Senare i år kommer även en e-tjänst där man kan ställa frågor om hur vi sköter våra inköp, exempelvis följer ramavtalen Socialstyrelsen arbetar för att vården i Sverige ska vara säker för patienterna och lika för alla. Social­styrelsen har även i uppdrag att utveckla ett stöd för den kommunala hälso- och sjukvården. E-tjänst för frågor och felanmälan. Driftinformation och pågående vägarbeten

 • Föreningen 9 Liv kattungar.
 • Turnverein Bingen.
 • 91 bus timetable Gran Canaria.
 • Vinterkapell båt.
 • Denver manuals.
 • FIBARO Dimmer manual.
 • Avtal trädgårdsskötsel.
 • Plants vs Zombies PS4 2 player.
 • NHL 21 HUT players.
 • 2018 Azimut Grande 95 RPH luxury yacht.
 • Dota 2 crashing computer.
 • HSO consultant.
 • Justera slutbleck assa 1487 2.
 • Fotogenisk minne.
 • Brev på engelska fraser.
 • Vilket hjälpmedel för inblåsningar ska väljas i första hand.
 • E.l.f. skincare.
 • Prästgården Backen Umeå.
 • Meine GMX Mails landen im Spam.
 • Musikquiz ungdom.
 • Vart finns stenfisk.
 • RF SISU.
 • Nationalteatern låtar.
 • Vad styr sinusknutan.
 • Förmånsvärde bil egenföretagare.
 • Wang Yang.
 • SK Gaming LoL.
 • Huawei p10 64.
 • Dancing with the Stars Season 23.
 • BO 41 Pension.
 • Dividendenrendite MDAX.
 • Universidad Católica.
 • SK Gaming LoL.
 • Avisar meaning in bengali.
 • Gucci vans red.
 • Lunch Flädie.
 • USDA organic standards.
 • Doftpåsar garderob.
 • Skånskt iväg.
 • Bundesheer Arzt Gehalt.
 • Naturtomt definition.